Oferta


Firma zajmuje się szacowaniem wartości:

 • działek niezabudowanych

 • działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi

 • lokalów mieszkalnych w budowie

 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

 • lokalów użytkowych

 • nieruchomości komercyjnych

 • garaży

 • kamienic
Wycena nieruchomości wykorzystywana jest do celów:

 • określenia ceny kupna/ sprzedaży

 • zabezpieczenia kredytu bankowego

 • ustalenia podatku od spadku i darowizn

 • podziału majątku

 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste

 • ubezpieczeniowych

 • ustalenia opłaty adiacenckiej, planistycznej

 • oraz wielu innych
POWRÓT